Nazorg

Rouwen is een normale reactie wanneer u iemand verloren bent. Enkele weken na de uitvaart nemen wij contact op met de nabestaanden voor een persoonlijk gesprek (alleen indien zij dit wensen), waarin de uitvaart en alle daarmee samenhangende zaken worden geëvalueerd.

Er zal dan ondermeer gesproken worden over de eventuele verzending van dankbetuigingen en/of plaatsen van een dankbetuigingsadvertentie. Ook kunnen wij u deskundig advies geven over de vele mogelijkheden rondom de keuze van een gedenkteken.

De nabestaanden ontvangen na de uitvaart van ons een ‘nazorgpakket’. In dit pakket ontvangt u de akte van overlijden, eventueel het trouwboekje (als dat aan ons is afgegeven) en informatie omtrent praktische tips over zaken die eventueel nog geregeld moeten worden.

Wanneer u gebruik heeft gemaakt van een online condoleanceregister zullen wij u een uitdraai geven met alle herinneringen die achter gelaten zijn. Desgewenst kunnen wij hier ook een mooi herinneringsboekje van maken voor u.

Voor hulp bij verliesverwerking kunnen wij u desgewenst doorverwijzen naar betreffende instanties. 

Cookie instellingen